Frågor och Svar

Vanliga frågor och svar

Om du inte hittar svar på din fråga går det bra att kontakta oss.

Om du vill räkna ut din lön för ett specifikt fakturabelopp kan du göra detta under ersättning.

 

Nedan följer ett räkneexempel vid fakturering om 10 000 kr exkl. moms:

 

  • AMA gör ett avdrag på 3103 kr för att täcka dina sociala avgifter, dina försäkringar och administration. (Är du inte medlem i Musikerförbundet dras 3333 kr)
  • Musikern erhåller en bruttolön på 6897 kr.
  • AMA drar skatt om 30% om inget annat angivits.
  • Musikern får 4828 kr utbetalt på ditt konto.

AMA gör dessutom en extra pensionsinsättning på 4,5% av bruttolönen till musikern, i detta exempel 310 kr

Nej, du behöver inte vara medlem Musikerförbundet. Däremot har medlemmar en reducerad avgift. Bli medlem på www.musikerforbundet.se.

En faktura genom AMA beläggs i de allra flesta fall med 25% moms.

 

Om arrangören är ett bolag utanför Sverige är fakturan från AMA dock momsfri. Detsamma gäller om engagemang sker på ett svenskt registrerat fartyg i utländsk trafik. 

 

I särskilda fall kan AMA fakturera om 6%, detta gäller t.ex. för fakturor som rör royaltyintäkter och notförsäljning.

AMA kan vid behov skriva ut ett arbetsgivarintyg. Gäller det a-kassa är det viktigt att du kontaktar en handläggare på info@ama.se i god tid innan engagemanget.

Vid spelningar utanför Sverige behöver arrangören ofta ett IBAN (International Bank Account Number) och BIC-kod (Business Identifier Code). Om du skapar din egna faktura kan du behöva ange dessa.

 

AMA:s IBAN-nummer är: SE24 8000 0832 7900 4131 8411. 

 

AMA:s BIC-kod är: SWEDSESS.

Nej. Den debiterade procentsatsen avser endast att täcka AMA:s kostnader. AMA ägs till 100% av Svenska Musikerförbundet och drivs utan vinstintresse.

För att kunna fakturera måste man vara godkänd för F-skatt, det kan man bli om man driver näringsverksamhet.

 

Om du kontaktat AMA senast 30 dagar innan ett engagemang och AMA har ingått avtal med arrangören så är det AMA som bär ansvaret för tvisten. I detta fall behöver du inte ta en konflikt med arrangören.

 

Om du kontaktat AMA först efter att du genomfört engagemang så har AMA ingen avtalsrelation med arrangören och då är det du som måste ansvara för tvisten. Ifall du är medlem i Musikerförbundet kan du vända dig dit för rådgivning.

Scroll to Top